Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν την κυρίαρχη τάση στο διαδίκτυο σήμερα. Δημιουργήστε το δικό σας κοινωνικό δίκτυο που μπορεί να αφορά ομάδες ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα.

Γιατί να δημιουργήσω ένα κοινωνικό δίκτυο;

Για να δημιουργήσετε ένα ιστότοπο που παρέχει άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών του και τους δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύουν ότι επιθυμούν.

Επίσης τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν έναν ελκυστικό τόπο για εταιρίες που θέλουν να διαφημιστούν καθώς τους παρέχουν το πλεονέκτημα της προβολής σε στοχευμένο κοινό. Τα social networks αποτελούν την τελευταία τάση καθώς όλο και περισσότερος κόσμος τους αφιερώνει χρόνο.